Najlepszy projekt w perspektywie 2014-2020

Szczegóły


 Nasza szkoła została laureatem zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkursu EDUinspiracje na najlepszy projekt edukacyjny w perspektywie 2014-2020. Zrealizowany projekt w programie Erasmus+ pt. „Rozwój umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą” został wyróżniony w kategorii Edukacja zawodowa. Dyrektor Generalny FRSE Paweł Poszytek w liście gratulacyjnym podkreślił, że „zrealizowane działania projektowe odznaczają się wielką wartością i w wyjątkowy sposób promują najważniejsze aspekty uczenia się przez całe życie, trwałe oddziaływanie rezultatów projektu oraz innowacyjne podejście w edukacji”.

 O wysokim docenieniu szkoły świadczy fakt, że wyróżniony projekt został wybrany przez komisje konkursową z pośród ponad 1500 projektów zrealizowanych w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe.  

 Dyplom ze statuetką oraz nagrodę rzeczową w postaci drukarki 3D odebrali koordynator projektu wicedyrektor Adam Hubicki i dyrektor Jacek Pietroszek podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października 2020 r. w Warszawie.

 

 

 

   
© ALLROUNDER