Informacja dotycząca organizacji lekcji w ramach nauczania zdalnego w listopadzie 2020 roku.

Szczegóły

Zarządzenie nr 5 2020/2021

 Informacja dotycząca organizacji lekcji w ramach nauczania zdalnego

w listopadzie 2020 roku.

Celem usprawnienia pracy zdalnej informuję, co następuje:

1. Lekcje realizowane obecnie w ramach Microsoft Teams trwają 30 minut i zaczynają się o godzinie zgodnej z obowiązującym planem lekcji. Oznacza to że w ramach tego czasu nauczyciel realizuje z uczniami dosłownie zajęcia lekcyjne w formie on-line. Pozostałe 15 minut to czas potrzebny na przesyłanie materiałów, zadań i formułowanie pytań przesyłanych do nauczycieli oraz czas niezbędny na sprawne zalogowanie się na kolejną lekcję wynikającą z planu lekcji.

2. Wszystkie lekcje od najbliższego wtorku, tj. od 3 listopada będą realizowane wyłącznie w ramach Microsoft Teams zgodnie z porządkiem organizacyjnym i czasowym określonym powyżej.

3. Terminarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych określony na rok szkolny 2020/2021 nie uległ zmianie. W związku z powyższym przypominam że w dniu 2 listopada 2020 zajęcia zdalne nie będą realizowane.

Lekcje:

1. 8:15 – 9:00

2. 9:05 – 9:50

3. 9:55 – 10:40

4. 11:00 – 11:45

5. 11:55 – 12:40

6. 12:45 – 13:30

7. 13:35 – 14:20

8. 14:25 – 15:10

 

 

   
© ALLROUNDER