Logowanie  

   

Zarządzenie nr 15/2019/2020

Szczegóły

Zarządzenie nr 15/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki

w Namysłowie, Jacka Pietroszka

w sprawie: Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wsparli uczniów i przekazywali im  materiały do samodzielnej pracy w domu. Rekomenduję w tym celu stronę internetową szkoły oraz bezpośredni kontakt elektroniczny z uczniami.

Zachęcam do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i  materiałów edukacyjnych.


 

Przydatna strona: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna


 

                           Zdalne lekcje 


 

 

 Dyrektor Szkoły Jacek Pietroszek

   
© ALLROUNDER