Karta jakości mobilności w programie Erasmus+

Szczegóły

Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie posiada 

Kartę jakości mobilności w programie Erasmus+

 

   Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dokonała oceny wniosków o akredytację dla instytucji działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 2015. Wnioski o przyznanie Karty jakości złożyło 30 podmiotów, natomiast otrzymało ją zaledwie 4, wniosek ZSR został zatwierdzony na I miejscu,  uzyskując najwyższą liczbę punktów !  KOMUNIKAT 

    W ich ocenie brano pod uwagę następujące obszary: doświadczenie organizacji w realizacji projektów międzynarodowych, strategię umiędzynarodowiania oraz zarządzanie jakością (procedury i schematy działania, zasoby kadrowe). Przyznanie karty Jakości mobilności potwierdza zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych oraz dbałość o wysokie standardy na wszystkich etapach – tworzenia projektu, przygotowania uczniów i nauczycieli, organizacji praktyki oraz oceny jej jakości po przyjeździe.

    Wyróżnienie uzyskane przez szkołę jest swego rodzaju podsumowaniem trwającego 9 lat programu praktyk zagranicznych. Autor projektów oraz jego koordynator - wicedyrektor Adam Hubicki podkreśla, że zależy mu na tym, aby wszyscy uczniowie, którzy chcą kształcić się za granicą, mieli taką możliwość  w ramach programu Erasmus+. Dotychczasowe rezultaty dowodzą, że ta strategia jest prowadzona, bowiem ogółem w praktykach zagranicznych uczestniczyło 566 uczniów i 51 nauczycieli– opiekunów. Rok 2016 powiększy tę statystykę o 73 praktykantów przygotowywanych do wyjazdów do Anglii, Włoch i Niemiec

   
© ALLROUNDER