Projekt 10.4 - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Szczegóły

Nazwa projektu: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

          Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

       Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej


                                              Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                                  Lider:  Samorząd Województwa Opolskiego

                                             Partnerzy: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Kluczborski,
                                                             Powiat Kędzierzyński, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski,
                                                             Powiat Nyski, 
Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki

Całkowity koszt projektu dla wszystkich: 31 399 689,86 PLN

                                    Termin realizacji: 2015 – 2020

                   Główne założenie projektu: wsparcie bazy kształcenia zawodowego
                                                          – modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych.


W ramach zadania Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie został doposażony w sprzęt dydaktyczny dla pracowni branży rolniczej, gastronomicznej oraz pracowni komputerowej. Zakupiono m.in. 2 ciągniki rolnicze w tym 1 z ładowaczem czołowym, pług obrotowy, sadzarka do ziemniaków, rozrzutnik obornika, siewnik, przyczepa rolnicza, kosiarka rotacyjna, dojarka bańkowa z krową, zmywarka do naczyń, stół zamrażalniczy, sprzęt AGD oraz zestawy komputerowe.

Wartość zakupionego sprzętu to 1 065 608,04 zł.

 

 

Włókowanie 2019 - NewHoland - Expom - Praktyki ZSR Namysłów

Wiosna 2017 - Praktyki rolnicze w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie

Uprawa i siew kukurydzy w ZSR w Namysłowie

   
© ALLROUNDER